субота, 7. април 2012.

Svakodnevni Aprililili

Isidora Đolović
       
April u Beogradu je božanstven, čak i sa kišom, čak i sa u nedogled produženim danom šale. Lepo je smejati se, ali, kad kez predje u zgrčenu grimasu....